8/10/2012 10:37:00 PM

RodzinaKażdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 4kleeblatt , Blogger