21.10.2012

Przemysław Gintrowski nie żyje ((*)) ((*)) ((*))
Wychowałam się na Jego muzyce i głosie płynącym z głębi serca. Słuchając Go tworzyłam moje texty, wiersze, piosenki. 

Odszedł jeden z moich mistrzów - Przemysław Gintrowski nie żyje ((*)) ((*)) ((*))