18.03.2013

( 202 )Odmówiłam po raz pierwszy wizytę.
 Padłam na kolana jak złamana przez wiatr trzcina.
Smutek
Ból
Wspomnienia
Strach
Uderzam w samą siebie
Tęsknotą
wczorajszego jutra