31.05.2015

( 523 ) Sensualne doznanie świata.


Wizerunek dziecka 
mimo dorosłej,
 skrywanej wstydliwości nosimy stale.
Więź między pokoleniami 
wskazuje nasze miejsce na ziemi.
Ekspresja hedonizmu, cierpienia i miłości
Oto niektóre barwy naszej drogi do zostania rodzicem dzieci z naszego in vitro.
Ich narodziny to nie naruszenie granicy 
to dar od świata,
od losu, 
od Boga
 Ból przekształcił się w dojrzały,
 pełen pogody dzień sensu życia.